LEGATO systém

legato-logo

Proč používat samonosné obloukové střechy

Oblouk je architektonickým výrazem ELEGANCE a LEHKOSTI.

Přednosti obloukové klenby objevili stavbaři a architekti už dávno v historii a během staletí prošly obloukové konstrukce velkým vývojem. Na vrcholu této vývojové pyramidy stojí systém obloukových samonosných střech LEGATO. Samonosná oblouková střecha LEGATO rozšiřuje možnosti Vašich stavebních projektů. Náš tým je připraven Vám pomoci se všemi částmi stavebního procesu od fáze úvodních studií až do realizace Vašeho záměru.

Na co se hodí

  •         Zastřešení pro sklady, výrobní i sportovní haly a provozní prostory.
  •         Přestřešení volných skladovacích a odstavných ploch.
  •         Přístřešky, markýzy, zastřešení tribun.
  •         Náhrada nosné konstrukce střechy – úspora stavebních nákladů.
  •         Sanace a rekonstrukce plochých střech.
  •         Stěnové opláštění.

Střešní konstrukce: varianty provedení

  •         Samonosná oblouková střecha z jednovrstvého trapézového plechu bez tepelné izolace do rozpětí až 17 m.
  •         Samonosná oblouková střecha z dvouvrstvého trapézového plechu s tepelnou izolací do rozpětí až 20 m.

Maximální rozpětí závisí na zatížení konstrukce střechy, zvolené výšce profilu, tloušťce plechu, skladbě střechy a statickém schématu konstrukce. Větších rozpětí dosahujeme pomocí ocelové podkonstrukce. Ze statického hlediska můžeme navrhnout ještě větší rozpětí, ale tento oblouk není již možno přepravit jako jeden díl.

Ocelové profily LT: vyberte si nejvhodnější

Pro výrobu ocelových konstrukcí systému LEGATO používáme ocelový plech dle normy DIN EN 10 147, oboustranně pozinkovaný a opatřený barevným ochranným povlakem. Plechy se vyrábí v tloušťkách 0,75 + 0,88 + 1,00 + 1,25 + 1,50 mm.

 LT40

Ocelový profil LT40 využijete pro malé rozpětí a malé poloměry.

 LT70

Univerzální ocelový profil LT70 má to nejširší využití.

 LT107

Profil LT107 zvolte pro velká rozpětí a pokud očekáváte větší zatížení sněhem.

Samonosné oblouky – parametry

Výška oblouku je rozhodující architektonický prvek. Minimálním poloměrem od 4 metrů dosáhnete výrazného hmotného dojmu. Pro velké rozpětí a ploché střechy můžeme použít rádius až 50 metrů.
Podívejte se na mezní rozpětí v závislosti na poloměru:

Typ profilu

Minimální poloměr

Max. rozpětí (jednovrstvá střecha)

Max. rozpětí (dvouvrstvá střecha)

Legato 40

4,0 m

10,5 m

14,25 m

Legato 70

8,0 m

16,5 m

20,0 m

Legato 107

10,0 m

20,0 m

20,0 m

(Zadané vstupní údaje: zatížení sněhem 0,75 kN/m2˛; uzavřená budova; výška okapu max. 6 m.)

Následující parametry ocelové nosné konstrukce platí jako mezní hodnoty z hlediska realizace:

Výroba

Z výrobních důvodů by poloměr oblouku neměl být menší než 75% rozpětí (například: při rozpětí 20 metrů je minimální poloměr 15 m).

Doprava

Protože je oblouk přepravován na místo stavby v celé délce, je třeba respektovat maximální výšku ocelového oblouku 2,8 m.

Statika

Ze statického hlediska je výhodné dodržovat poměr poloměru a rozpětí 1:1. Můžete ovšem použít také větší poloměry.

Zjistěte více: statika + detaily

Obloukový systém LEGATO staticky odpovídá dvoukloubovému rámu. Při výpočtu jednovrstvého oblouku se uvažuje dvourozměrný prutový polygon s jednometrovou zatěžovací šířkou. Dvouvrstvý oblouk se při výpočtu uvažuje jako systém dvou soustředných prutových polygonů vzájemně spojených radiálními pruty. Vodorovná složka ze zatížení musí být zachycena táhlem. Tato táhla jsou obvykle umístěna na podélný úložný profil ve vzdálenosti 2–3 m. Oblouk s úložným profilem a táhlem tvoří uzavřený systém, který při svislém zatížení nepřenáší na svislé podpory žádné vodorovné síly.

Obloukové prosvětlovací střechy a zavětrování ocelové střechy

Prosvětlovací pásy ve střešním plášti jsou z hlediska nákladů nejefektivnější variantou, jak přivést přirozené světlo do interiéru budovy. LEGATO prosvětlovací pásy umožňují díky umístění do směru pnutí obloku rovnoměrné a celodenní průběžné prosvětlení interiéru. Vícevrstvé desky z polykarbonátu omezují v létě zahřívání budovy a v době chladného počasí snižují energetické ztráty objektu.

Šířka prosvětlovacího pásu je variabilní, standardem je skladebná šířka trapézového střešního profilu. Pro prosvětlení a také k odvětrávání a přívodu vzduchu do budovy můžeme osadit bodové světlíky. Do hřebene oblouku střechy pak umísťujeme zařízení pro odvod tepla a kouře.

Sanace stávajících střech

Sanace plochých střech systémem LEGATO zaručuje dokonalou nepropustnost střešního pláště budovy pro příštích několik desetiletí. Montáž obloukové střechy provedeme v krátkém termínu za nepřerušeného provozu budovy. Odstranění stávající střešního pláště není zpravidla nutné. Díky nízké hmotnosti konstrukce je stávající budova minimálně staticky přitížena. Novou střechu provádíme kompletně včetně veškerých klempířských prací a kompletního systému odvodnění. Pokud využíváte podstřešní prostor, můžeme střešní plášť navrhnout jako dvouvrstvý zateplený. Nástavbou obloukové střechy bude stávající budova architektonicky zhodnocena a získá nezaměnitelný charakter..

Fotogalerie

Inspirujte se:

Legato-prospekt-PDF